Mediebransjen advarer mot gravestipendordning

En stipendordning slik det foreslås i statsbudsjettet, og gjentatt i høringsnotat av 11. oktober fra kulturdepartementet, vil i praksis innebære etablering av nytt byråkrati uten at vi ser at den vil få noen vesentlig effekt på det den er ment å styrke, skriver medieorganisasjonene i et fellskriv til den nye regjeringen. Bak henvendelsen står Norsk Presseforbund sammen med MBL, Norsk Redaktørforening, NJ, Fagpressen og LLA.

I den felles advarselen heter det videre: " Et statsopprettet stipend for kvalitetsjournalistikk, altså direkte-støtte til konkrete saker som skal publiseres i norske medier, bryter med idealet om en fri og uavhengig presse. I praksis vil den kunne undergrave det etikk- og lovetablerte redaktørinstituttet fordi en stipendkomité nødvendigvis må gjøre sine egne vurderinger når det gjelder hvilke prosjekter den vil støtte.

Vi oppfordrer i stedet den nye regjeringen til å prioritere tiltak som kommer en samlet bransje til gode, som satser på de etablerte redaksjonelle miljøene og som særlig sikrer kompetanseløft i de minste og mest ressurssvake redaksjonene."

Les henvendelsen til den nye regjeringen: Sats på kvalitetsjournalistikk for alle!