Feilslutninger

Trygve Hegnars leder i Finansavisen 14. august tar for seg mediemoms, et tema som er av stor betydning for mediebransjen. Lederen inneholder imidlertid en rekke feilslutninger. 

Av Randi S. Øgrey, adm. dir. i Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har mer enn 300 medlemsbedrifter. Styret i foreningen består av 12 representanter, hvorav Schibsted har tre. De resterende ni representerer et tverrsnitt av bransjen, fra TV2 og Amedia til Dalane Tidende. Det sier seg selv at Schibsted ikke er i stand til å diktere hva MBL skal mene, slik Trygve Hegnar later til å tro. Tvert i mot er det slik at hele styret står samlet bak MBLs syn i momssaken.

Det er heller ikke slik at MBL, eller for den slag skyld Schibsted, har endret syn i momssaken. MBL har hele tiden fremholdt det prinsipielle syn at momsfritaket må gjelde uavhengig av publiseringsteknologi. Så var det slik at det var komplett umulig å få den rødgrønne flertallsregjeringen med på digital nullmoms. Heller enn å bli stående med 25 prosent moms på digitalt innhold gikk MBL da motstrebende inn for felles lavmoms på 8 prosent, med en overgangsperiode for innføring av lavmoms på papirutgavene.

Så har situasjonen i løpet av kort tid endret seg til det verre. Nedgangen i annonseinntekter, selv når man tar med økning i digitale annonseinntekter, forsterkes kraftig. Denne situasjonen har bragt nullmoms tilbake som en mulighet. Mange politiske partier har sett at situasjonen nå krever en revurdering, og har landet på nullmoms. Det er gledelig.

Verken Schibsted eller andre aktører har gitt opp å ta betalt for digitalt innhold, slik Hegnar tilsynelatende mener. En lang rekke mediehus har lansert ulike abonnementsmodeller, hvor digitalt innhold enten er en del av en pakke sammen med papiravisen eller selges frittstående. Erfaringene så langt er gode. Publikum ønsker dette, og flere aviser opplever at opplagene stabiliseres. Dette betyr selvsagt ikke at utfordringene er løst, men det betyr at vi er kommet et stykke på vei. Nullmoms også på digitalt innhold vil være et meget viktig tiltak i så måte.

Og bare så det er sagt – Aftenpostens digitale utgave koster ikke en krone pr. dag, den koster 199 kr pr. måned. 

Dette svaret på Trygve Hegnars leder stod på trykk i Finansavisen 18. august 2014.