Øverst på ønskelista 2014

Regjeringens løfte om digital lavmoms og plattformnøytral pressestøtte er to av årets næringspolitiske høydepunkter i år sett med MBL øyne. - For 2014 ser vi frem til at pressestøtten blir plattformnøytral og at alle som nå mottar støtte også blir med i ordningen videre. Vi ønsker digital lavmoms, helst fra 2015, og en god overgangsordning for papir slik at vi lykkes med transformasjonen, sier administrerende direktør i MBL Randi S. Øgrey

Det var avgjørende at produksjonstilskuddet for 2014 ble opprettholdt på 2013-nivå. Årets nedtur var høringsbrevet fra kulturdepartementet som kom rett før jul med forslag om å fjerne støtten til nr. 1- og aleneaviser med opplag mellom 4 og 6.000, sier hun og fremhever at saken slett ikke er ferdig behandlet.

Det var viktig for bransjen da Adresseavisen og Polaris Media AS fikk medhold i Lagmannsretten i striden med Skatt Midt-Norge om moms på e-aviser, men en skuffelse da staten valgte å anke.

-Fremover ønsker vi fortsatt en kulturminister som holder farten i mediepolitikken, og at veivalgene underbygger innovasjonen i bransjen slik at norske mediehus fortsatt kan lykkes, sier Øgrey som også føyer til følgende saker som viktige i 2014: Endring av medieeierskapsloven og den varslede stortingsmeldingen om NRKs handlingsrom.