Svært positivt at produksjonstilskuddet blir på 2013-nivå

(Oslo 15.11.13) -Det er svært positivt at Venstre og KrF har sikret pressestøtten på årets nivå. Dette er avgjørende for å sikre at aviser som mottar støtte kan fortsette utviklingen i digital retning, sier Randi S. Øgrey, adm. direktør i Mediebedriftenes Landsforening. 

Hun på peker at disse avisene er viktige bidragsytere til meningsmangfoldet, og at det er viktig med en god overgang til en plattformnøytral støtteordning.

KrF, Venstre, Høyre og Frp er i budsjettavtalen blitt enige om at produksjonstilskuddet for aviser i 2014 skal være på samme nivå som i 2013. Regjeringen varslet tidligere i tilleggsproposisjonen at produksjonstilskuddet skal bli plattformnøytralt fra 2014, slik at aviser også skal kunne få støtte for digitale utgaver. Plattformnøytral støtte er helt nødvendig, men for at effekten skal bli slik man ønsker må momsen på digitale utgaver bli lavest mulig.

-Vi ser frem til at regjeringen går i gang med å modernisere mediemomsen. Det er viktig at innretningen blir riktig slik at den underbygger innovasjonen i bransjen, sier Øgrey.

Produksjonstilskuddet i 2013 er på 307,8 mill. kr. Beløpet fordeles til 141 aviser etter objektive regler fastsatt i forskrift. Ordningen omfatter aviser med opplag under 6.000 og aviser med en større konkurrent på utgiverstedet. Ordningen administreres av Medietilsynet.