Dagspressen bør brukes til statlig annonsering

(Oslo 25.10.17) Redigerte medier når nesten hele befolkningen over 12 år daglig, og gir annonser en seriøs kontekst i medier som publikum bruker for å skaffe seg nyheter og troverdig informasjon, skriver Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag i en nylig avgitt felles høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Presseorganisasjonene sier videre: "Den digitale utviklingen innebærer at det i dag også er andre muligheter for å nå frem til borgerne enn annonsering i trykte medier. Det er åpenbart at dette har betydning for statens annonseringspraksis, men det er nødvendig at beslutninger baseres på god og sikker kunnskap om hvordan man best kan sikre at informasjonen både kommer frem til, og forstås, av borgerne, og at den fremstår i en egnet kontekst."

Partene konkluderer med at staten i sin annonseringspraksis også bør legge til grunn ideelle og etiske krav, og statlig annonsering bør i størst mulig grad skje i redigerte medier som opererer etter presseetiske standarder og prinsipper.

Les høringsuttalelsen her

Bildet fra venstre: NJ leder Hege Iren Frantzen, generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening og adm.dir Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening