Framover – ikke bakover, Widvey

(Oslo 02.10.15) "Jeg er trygg på at kulturministeren ønsker å bidra til en vital mediebransje. Da må virkemidlene tilpasses fremtiden. Utgangspunktet for en avgrensing må være innholdet – ikke hvem som er utgiver", skriver styreleder Didrik Munch i en kronikk i dagens Klassekampen:

"Kulturminister Thorhild Widvey og regjeringen skal ha ros for å ville innføre mva-fritak for digitalt kjøp av nyheter og aktualiteter. Dette er svært viktig, fordi mediebruken i økende grad blir digital, og da må virkemidlene moderniseres og følge brukerne. Den økonomiske utviklingen underbygger viktigheten: inntektsfallet på annonsering er stort – og farten er økende.

Utfordringene med å finansiere godt norsk redaksjonelt innhold er krevende.

Kulturdepartementet skriver i sin budsjettproposisjon for 2016 at «Regjeringen har konkludert med at ordningen skal omfatte elektroniske nyhets- og aktualitetstjenester, både i form av tekst og som lyd/bilde.» Dette er en god, overordnet avgrensing.

Det er nødvendig at avgrensingen blir fremtidsrettet. Vi kan ikke se bakover når vi skal lage ordninger for fremtiden. Derfor ble jeg bekymret da jeg leste i Klassekampen 28. oktober at kulturministeren tar til orde for det som kan oppfattes som en tilbakeskuende avgrensing. MBL og de andre medieorganisasjonene mener at utgangspunktet for en avgrensing må være innholdet – ikke hvem som er utgiver eller om produktet kan sies å tilhøre fagpresse, ukepresse, avis eller TV.

Vi mener utgangspunktet må være nyheter, aktualitet, språk og kultur. På den måten kan et mva-fritak bidra til å sikre borgerne godt norsk redaksjonelt innhold.

Jeg er trygg på at kulturministeren ønsker å bidra til en vital mediebransje. Da må virkemidlene tilpasses fremtiden.

Utgangspunktet for en avgrensing må være innholdet – ikke hvem som er utgiver."