Presseetikken hører hjemme i PFU, ikke Kringkastingsrådet

(Oslo 26.02.18) I en fersk høringsuttalelse til Kulturdepartementet går MBL inn for å avgrense Kringkastingsrådets mandat, slik at rådet ikke kan behandle presseetiske klager mot programmer eller innslag. 

MBL mener det kan svekke selvdømmeordningen dersom Kringkastingsrådet tar opp slike saker: "PFU har en sterk posisjon i bransjen, og bidrar til en løpende tolkning av medieetikken. At NRK er tilsluttet PFU styrker bransjens presseetiske arbeid. Selvdømmeordningen gjennom PFU omfatter alle redaktørstyrte organer som har forpliktet seg til å følge Vær Varsom plakaten. Dette er svært verdifullt, også fordi det gir publikum ett sted og klage når de mener å ha opplevd preetiske overtramp."

MBL går inn på flere spørsmål i høringsuttalelsen, og stiller seg blant annet på linje med både TV2 og Schibsted når man ønsker å unngå tidsbegrensinger for sponsoridentifikasjon. Videre skriver MBL at man ikke bør innføre regelverk om tilrettelegging av tv-programmer som går lenger enn kravene i likestillingsloven. Denne loven henviser til en plikt til å legge til rette for universell utforming så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.