Statsbudsjett 2018: Svekker mediemangfoldet

(Oslo 12.10.17)  –Det er uforståelig at kulturministeren ikke lytter til svært tydelige råd fra Mediemangfoldsutvalget og en samlet norsk mediebransje, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL. 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å kutte 25,7 mill. i produksjonstilskuddet. –Det er vanskelig å forstå hvorfor Helleland gjør dette når Mediemangfoldsutvalget var svært tydelig på at situasjonen krever økt innsats, sier Øgrey.

Regjeringen vil sette av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. – Det er positivt med en innovasjonsordning, men dette burde vært friske midler. Når kulturministeren endelig foreslår et tiltak er det skuffende at det handler om å flytte på penger som allerede er tildelt mediene, sier Øgrey.

Dersom kulturministeren ønsket å gjøre noe for å styrke mediemangfoldet kunne hun utvidet den digitale nullmomsen slik en samlet bransje har bedt om, og annonsert en utredning av fritak for arbeidsgiveravgift for nyhets- og aktualitetsmedier.

- Avgrensningen for den digitale nullmomsen som kom i 2016 ble for snever. Her kunne kulturministeren sørget for en fremtidsrettet avgrensning i takt med brukernes vaner og behov, uten særlige budsjettkonsekvenser. Hun valgte i stedet en utdatert kuttideologi som svekker mediemangfoldet, sier Øgrey.

– Det er et paradoks at mens pressestøtten kuttes med 25,7 millioner kroner, så økes NRKs lisens. Det er vanskelig å se at dette fremmer norsk mediemangfold, sier Øgrey.

 

Her er regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018

 

For mer informasjon:

Randi S. Øgrey, adm. dir. i MBL tlf: 911 85 601

Trine Ohrberg-Rolfsrud, informasjonsansvarlig i MBL tlf: 920 62 196