Statsbudsjettet: Skuffende av Widvey

- Dette er et skuffende budsjett for mediebransjen. Vi får ingen momsløsning i 2015, og i tillegg kuttes 50 mill. i pressestøtten. Det virker som om kulturministeren ikke har forstått hvilken alvorlig situasjon medie-Norge er i, sier Didrik Munch, styreleder i MBL. 

Journalistikken trenger nullmoms

-En reduksjon av den digitale momsen til åtte prosent er et skritt i riktig retning, men dette tar alt for lang tid når det ikke innføres før 2016, sier Didrik Munch. Samtidig er han skuffet over at regjeringen ikke tar skrittet fullt ut og viderefører prinsippet om full avgiftsfrihet på det frie ord.

Momsspørsmålet handler om journalistikkens fremtid, om mangfold og demokrati. Bransjen ber ikke om en ny mediepolitikk. Den ber om at de grepene som har vært vellykket i mer enn 40 år blir videreført og modernisert. Det er ikke bare journalistikken som må digitaliseres. Det samme må skje med mediepolitikken.

-Mediebransjen er ikke under avvikling, den er i en rivende utvikling. Å videreføre nullmomsordningen er det mest treffsikre virkemiddelet myndighetene kan bidra med for å stimulere til journalistisk kvalitet og mangfold, sier Munch.

Dramatisk for pressestøtten
- Å kutte 50 mill. i pressestøtten er dramatisk. Nå burde den plattformnøytrale pressestøtten fått virke og gi forutsigbarhet. Kuttforslaget gjør den digitale innovasjonen i, spesielt de mindre mediehusene, vanskeligere, sier Munch.

Når viktige samfunnsinteresser står på spill, har Stortinget god tradisjon for å finne samlende løsninger. De fleste verdier blir utfordret hvis ytringsfriheten blir svekket. -Nå er det et klart flertall på Stortinget for gode mediepolitiske løsninger. Vi setter vår lit til at mellompartiene har skjønt alvoret i situasjonen, og gir regjeringen kamp om mediebudsjettet, sier Didrik Munch.