Krever at nettsteder opplyser om bruk av nettkapsler

Endret ekomlov krever at nettsteder opplyser om bruk av nettkapsler (cookies). MBL lager felles nettsted og har oppnevnt ekspertutvalg til dette arbeidet.

Lovendringen, er en oppfølging av endringer i EUs regelverk på området. Hovedhensynet er å sikre brukernes personvern. Bestemmelsen retter seg i hovedsak mot personvernkrenkende teknikker som spionprogram og lignende. Endringen er ikke ment å hindre bruk av lovlige teknikker. (Foreløpig er det ikke bestemt når lovendringen trer i kraft).

Vesentlige endringer
Det er to endringer av vesentlig betydning for våre medlemmer, og de henger sammen. De beskrives slik i lovforslaget: "Kravet til samtykke vil være oppfylt ved at sluttbruker benytter en teknisk innstilling i nettleser eller tilsvarende i de tilfeller der dette er teknisk mulig og effektivt. Også forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer informasjonskapsler/cookies anses å utgjøre et samtykke, forutsatt at det finnes klar og tydelig informasjon tilgjengelig på det aktuelle nettstedet om hvilke informasjonskapsler/cookies og lignede teknikker som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene."

MBL fikk gjennomslag
Den ene endringen innebærer at loven krever samtykke fra brukerne for at nettsteder skal kunne bruke informasjonskapsler/cookies, og at samtykke ansees å foreligge gjennom forhåndsinnstilling i nettleser. Det siste var et sentralt poeng i MBLs innspill til Samferdselsdepartements arbeid med lovforslaget, og noe vi altså fikk gjennomslag for.

Den andre endringen er at nettsteder skal gi tydelig informasjon om "hvilke informasjonskapsler/cookies og lignede teknikker som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene."

MBL fikk her inn følgende merknad i komitebehandlingen: "Komiteen legger til grunn at det innenfor rammen av sakens merknader til ny § 2-7 b, legges til grunn at det enkelte nettsted kan ha en likelydende henvisning via lenke til et felles nettsted der alle opplysninger om informasjonskapsler fremkommer."

Praktisk løsning

I praksis innebærer dette at nettsteder kan ha informasjonen som loven krever på et felles nettsted som det lenkes til, i stedet for at hvert enkelt nettsted selv må lage og vedlikeholde slik informasjon. MBL har nå nedsatt et utvalg som har fått i oppgave å lage et konkret forslag til et slikt felles nettsted. Når nettstedet er ferdig vil medlemmene få tilbud om å lenke til nettstedet og slik oppfylle lovens krav.

Det er nylig nedsatt et utvalg som lager et konkret forslag til felles nettsted og MBL vil være sekretariat.

Utvalget har oppstartmøte 17. juni og består av følgende personer:

Henrik Disen (Amedia), Geir Jangås (Schibsted), Kenneth Baranyi Eriksen (INMA) Geir E Engen og Bjørn Wisted (begge MBL).

Utvalgets forslag vil bli sendt som en felles anbefaling til de respektive organisasjonene.