Ekomloven trer i kraft 1. juli

1. juli 2013 vil den nye ekomloven, som regulererer bruken av informasjonskapsler, tre i kraft. Fra 1. juli 2013 må alle som er ansvarlige for en nettside og bruker cookies, innhente brukernes samtykke.

MBL har satt i gang et arbeide på vegne av bransjen som skal resultere i standardisert informasjon om hvordan cookie brukes. Gruppen som jobber med dette skal, etter planen, være ferdig med sitt arbeide i september. 

MBL har sendt en henvendelse til Post og Teletilsynet, og gjort oppmerksom på at vi er i gang med å gjøre en jobb på vegne av bransjen. Vi har i vår henvendelse orientert om at vi har satt i gang et felles arbeide som skal sikre forbrukerne god og entydig informasjon om hva cookies er og hvordan de brukes av mediebedrifter. Vi har samtidig bedt om forståelse for at tiden fra vedtagelse av loven til innføring har vært veldig kort. 

Post og Teletilsynet har i et intervju i digi.no (http://www.digi.no/918821/er-du-foreberedt-paa-nye-cookie-regler)  sagt at de ikke vil benytte sanksjonsmidler i starten. I starten vil det viktigste virkemiddelet være informasjon og veiledning.

Noen mediebedrifter har allerede lagt ut informasjon på sine sider om hva cookies er, og hvordan de brukes. Et eksempel kan finnes hos VG http://static.vg.no/policy/integritetspolicy.html

Mer informasjon finner dere på http://www.npt.no/aktuelt/nyheter/bedre-forbrukervern-på-nettet-fra-1.juli