Adressa vant i Høyesterett

Adresseavisen har endelig vunnet frem i momsstriden mot Skatteetaten i tre rettsinstanser. - Saken reiser viktige prinsipielle spørsmål og har stor betydning for beregning av merverdiavgift på tilleggsprodukter mediehusene selger.  Høyesterett bekrefter at mediehusene skal bruke markedsprisen på tilleggsproduktene ved beregning av merverdiavgift, sier administrerende direktør Tove Nedreberg (bildet).

Bakgrunnen for saken er beregning av moms på digitale e-aviser når de selges til eksisterende papiravisabonnenter. Papiraviser er i dag fritatt for moms. På digitale utgaver av avisene er det 25 prosent moms. Adresseavisen og Skatt Midt-Norge har vært uenige om beregningsgrunnlaget for moms på den elektroniske utgaven, eAdressa.

-Høyesterettsdommen er en viktig seier for hele norsk avisbransje, sier adm. dir Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Mediebedriftenes Landsforening har i lang tid kjempet for likebehandling av papir- og nettaviser, fordi de mener avgiftsgapet gjør det krevende for avisene å få leserne over på nye digitale plattformer.

HER KAN DU LESE DOMMEN

Les mer om saken i Adresseavisen her