Dette betyr Høyesteretts dom i Adressasaken

Advokat Marianne Brockmann Bugge (bildet) i Harboe & co har gjennomgått høyesterettsdommen hvor Polaris Media fikk medhold i saken som gjaldt fastsettelse av beregningsgrunnlaget for mva ved omsetning av e-avis sammen med papiravis. Hun har oppsummert hva den ferske dommen innebærer for beregningsgrunnlaget for moms på e-aviser: det kan, med noen presiseringer (se under), settes en lavere pris på e-avis som tilbys som del av et papiravisabonnement enn et separat e-avisabonnement dersom dette lar seg forsvare ut i fra en vurdering av hva som er markedspris.

Skatt Midt-Norge mente at prisen avishuset hadde satt på kr 519,- eks mva per år for e-avisen som et tilleggsprodukt til papiravisen, innebar en rabatt sammenlignet med et selvstendig e-abonnement, som var 1934,- eks mva. Denne rabatten måtte i følge skattekontoret fordeles mellom den avgiftsfrie papiravisen og e-avisen. Høyesterett mente derimot at mediehusets prising var reell og markedsmessig begrunnet, og måtte gjelde for avgiftsberegningen. Dommen er gledelig lesing både for avisbransjen og utgivere av avgiftsfrie tidsskrifter.

Brockmann Bugge presiserer følgende:

  • vurderingen av hva som er markedspris må fastsettes på et velbegrunnet og dokumenterbart skjønn (markedsundersøkelse eller tilsvarende)
  • det er ikke angitt terskel for hvor lavt et avishus kan sette prisen på e-avis, men prisen bør ikke være "kunstig lav"
  • jo lavere nivå tilsier derfor større krav til skjønnet og at det forsvarer og forklarer nivået
  • premissene dommen bygger på kan endre seg/være forskjellig og påvirke vurderingen. E-avis som tilleggsprodukt til papiravisen kan raskt endres til det motsatte. Å hevde at betalingsvilligheten for abonnentene fortsatt er lav for e-avisen kan bli møtt med skepsis.