Europeisk applaus til fransk lavmoms

ENPA og EMMA (European Newspaper Publishers' Association  og European Magazine Media Association) er raskt ute med støtte til den franske regjerings nylige beslutning om lavmoms for print og nett. - Vi applauderer den franske regjeringens beslutning om lavmoms på 2.1 % for papir og nettaviser. Dette aktualiserer vår oppfordring til alle medlemsstater og EU om handling i momsspørsmålet. Det er viktig for fremtiden til den uavhengige presse at EU-kommisjonen snarest mulig fremlegger et forslag som tillater medlemsstatene å anvende samme momssats for den digitale pressen som for print, sier president Ivar Rusdal i ENPA (bildet).

Pressemelding fra ENPA og EMMA