Nødvendig med objektive kriterier

Norsk Kulturråd avgjorde nylig pressestøtten for ukeaviser for 2014. For inneværende år har Korsets Seier, Ny Tid og Ukeavisen Ledelse søkt om tilsammen 7,2 millioner kroner i støtte. Søknadene fra de tre publikasjonene er formelt avslått. Tilbake som de eneste "verdige" ukeavisene står Morgenbladet og Dag og Tid. -Det er svært uheldig at aviser fratas støtte basert på skjønn, og det viser hvor viktig det er å få flyttet ordningen over til Medietilsynet med objektive kriterier så raskt som mulig, sier fagsjef Bjørn Wisted i MBL. 

Morgenbladet og Dag og Tid vil motta tilsammen drøyt ti millioner kroner i støtte i inneværende år. Ukeavisen Ledelse, Ny Tid og Korsets seier får tilsammen tildelt drøyt 4,3 millioner kroner. Men det er såkalt utfasingsstøtte. Fra før er avisen Norge IDAG faset ut, og vil i 2014 ikke få en eneste krone fra Kulturrådet.

Stortinget har for øvrig bedt om at vurderingen av søknader om støtte fra ukeavisene overføres fra Kulturrådet til Medietilsynet. Det kan tidligst skje fra budsjettåret 2015.

Kulturrådets vedtak bygger på en tilråding fra utvalget for periodiske publikasjoner.