Abonnentene vil ha lørdagsaviser

Selv om digital distribusjon og lesing øker utgjør fortsatt papiravisene den økonomiske ryggraden i mediehusenes virksomhet. -Nedlegging av lørdagsomdeling gjennom Posten vil ramme avisene hardt, dersom det ikke samtidig opprettes ordninger som ivaretar avisenes behov for lørdagsdistribusjon, sier fagsjef i MBL, Bjørn Wisted. 

-Når departementet vurderer lørdagsomdeling er det viktig å være klar over at lørdag er ukas viktigste avisdag sier han.

I et fersk høringsuttalelse til Samferdselsdepartementetoppsummerer MBL følgende:

  • Nedlegging av lørdagsomdeling gjennom Posten vil ramme avisene hardt, dersom det ikke samtidig opprettes ordninger som ivaretar avisenes behov for lørdagsdistribusjon.
  • Dersom alternativ 1 skal fungere på en måte som tjener avisabonnentene og avisene må det sikres en reell lørdagsdistribusjon uten at kostnadene øker.
  • En eventuell fjerning av krav om lørdagsomdeling må derfor følges av tydelige krav om at avisabonnentenes behov blir ivaretatt på en måte som ikke setter avisenes muligheter til lørdagsdistribusjon i fare.
  • Departementet bør pålegge Posten å gå i forpliktende dialog med bransjen, og ikke godkjenne en løsning før bransjen selv er trygg på at avisenes behov er dekket på en fullgod måte.

Les hele høringen

 

Les mer på regjeringens nettside