Hvem tar ansvar for det norske innholdet?

(Oslo 31.05.18) "Utviklingen i TV- og strømmemarkedet setter det norske innholdet under stort press. TV 2 tar sin del av ansvaret. Det må også Telenor gjøre", skriver TV2s kanaldirektør Trygve Rønningen i en kronikk i dagens DN.

I morgen kan Telenors TV-kunder miste TV 2, TV 2 Nyhetskanalen og de andre TV 2-kanalene. TV 2 mener det er rimelig at Telenor betaler det samme som de andre distributørene. Men forhandlingene mellom TV 2 og Telenor er mye mer enn en dragkamp om penger. Det handler om hvordan det gode norske innholdet skal overleve.

Burde ikke nettopp vår norske telegigant prioritere og verdsette det norske innholdet i kampen mot de internasjonale aktørene? Burde ikke norske TV-seere forvente at Telenor er med å finansiere det verdifulle, norske innholdet? Eller ønsker ikke Telenor å ta denne samfunnsrollen? Det betyr i så fall at de norske kringkasterne må ta hele risikoen og ansvaret for at nordmenn får godt norsk innhold også i fremtiden.

I en vanlig uke i 2018 utgjør seingen på norske programmer over 70 prosent, og den årlige medieundersøkelsen viser at dobbelt så mange foretrekker norsk innhold fremfor utenlandsk. Det er et resultat vi skal være stolte av. Selv om det norske språk- og kultursamfunnet er lite, har vi klart å skape et mangfold av nyheter, sport og underholdning på norsk. Det har ikke kommet av selv. Det er resultat av en modig og aktiv mediepolitikk, en langsiktig satsning fra de norske kringkasterne, et sterkt og kreativt norsk produksjonsmiljø og finansiering fra norske TV-distributører.

Nå er forretningsmodellene som finansierer det norske innholdet truet. For med hele verden som sitt marked kan de globale strømmetjenestene tilby et utvalg som ingen norske aktører kan konkurrere med. Det er en stor utfordring for alle som er opptatt av norsk språk, kultur og fellesarenaer.

Vi er overbevist om at tradisjonell TV fortsatt har et langt liv, selv om strømme-TV vokser. Vi satser tungt på begge deler, og bruker mye tid og ressurser på å styrke vår egen strømmetjeneste, TV 2 Sumo, med godt norsk innhold, sport og nyheter.

Det er de norske aktørene som satser på norsk innhold, også i strømmetjenestene. En undersøkelse fra Kantar TNS og Norsk Filminstitutt viser at der NRK og TV 2 har norskandeler på godt over 40 prosent, er det norske innholdet nesten fraværende hos de globale strømmeaktørene. Netflix har 0,2 prosent norske serier, konkurrenten HBO har ingen. Det er ingen grunn til å tro at noen av de globale aktørene vil ta det samme ansvaret for det norske innholdet som kringkasterne har gjort.

De globale strømmeaktørene har heller ingen redaktører. De baserer seg på data og algoritmer. De redaktørstyrte mediene, som NRK og TV 2, skal i tillegg til å lage norsk underholdning, også opplyse, engasjere og sette dagsorden. Vi skal være en viktig fellesarena for det norske TV-publikummet med norsk kvalitetsinnhold, både på vanlig TV og på strømme-TV. Da må vi sørge for finansiering. Vi må også beskytte den redaksjonelle kontrollen og friheten til å bringe frem nytt norsk innhold. Det er slik vi kan gi seerne programmer de ikke visste at de ville ha. Det er kjernen i samfunnsoppdraget. En algoritme programmert i California ville aldri løftet frem Petter Uteligger eller Skam til et bredt norsk publikum. Derfor vil verken TV 2 eller NRK overlate det redaksjonelle ansvaret til distributører som Facebook, Google og Telenor. Forhandlingene handler også om dette.

TV 2 og Telenor er, ved siden av NRK, de største TV-aktørene i Norge. TV 2 ønsker et samarbeid med Telenor, og vi tror det er helt nødvendig. Sammen kan vi sikre finansiering av norsk kvalitetsinnhold. Og sammen kan vi sørge for at det norske innholdet er like synlig og tilgjengelig i strømmetjenestene som det er på fjernkontrollen. Hvis vi ikke lykkes, kan de globale aktørene bli helt dominerende. Det vil være synd for norsk språk og kultur, og aller mest for de norske TV-seerne.