Ansvarsfraskrivelse

(Oslo 31.05.17) Karakteristikken var riksrevisors egne ord i forbindelse med fremleggelsen av Riksrevisjonens rapport etter undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Her er MBL på linje med både revisor og redaktørforeningen i begrepsbruken.

-Det er på høy tid at vårt offentlige system hensynstar både regelverket om åpenhet og medienes tilgang til innsyn, sier fagsjef Pernille Børset i MBL. 

Til rapporten