Delrapport fra Mediemangfolds-utvalget

(Oslo 18.10.16) Mediemangfoldsutvalgets leder Knut Olav Åmås overleverte i dag en delutredning som er utarbeidet på bestilling fra kulturministeren. Utvalget ble bedt om å vurdere fire modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting. 

Kulturministeren kvitterte blant annet med å si at hun vil invitere til innspillsmøte før departementet konkluderer. 

Her er rapporten.