ENPA følger opp EU-signaler om moms

ENPA ber EU følge opp signalene om mulighet for redusert moms på digitale nyhetsmedier med konkrete beslutninger. 

President i Europaparlamenetet Jean-Claude Juncker har derfor nettopp mottatt brev fra ENPA.