Lokalavisen er viktigst

I en fersk undersøkelse svarer lokalpolitikere at lokalavisen er den viktigste mediekanalen når innbyggerne skal holde seg orientert om det som skjer i kommunen.  De mener også at lokalavisene har styrket seg digitalt parallelt med at sosiale medier inntar en sterkere rolle i politikernes bevissthet enn på tilsvarende måling i fjor.

På spørsmålet om hvilke medier som er viktigst for å kunne kommunisere med innbyggerne i kommunen har sosiale medier fått en viktigere rolle. Men lokalavisen på papir leder fortsatt knepent når lokalpolitikere blir bedt om å rangere viktigheten sett med politikerblikk.

Undersøkelsen er gjort av Norgesbarometeret AS for Mediebedriftenes Landsforening og en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for et år siden. Lokalpolitikere ble nylig bedt om å rangere viktigheten forskjellige mediekanaler har i lokalpolitikken. Rangeringen er mellom lokalaviser digitalt og på papir, regionaviser digitalt og på papir, NRK på digitale flater og i radio samt sosiale medier. Den viser at 92 % av lokalpolitikerne mener at papiravisen lokalt er viktig eller svært viktig når de selv og innbyggerne som skal orientere seg om det som skjer i egen kommune.

–Undersøkelsen dokumenterer hvor sterkt lokalavisen står. Det er gledelig å se at politikerne fortsatt gir lokalavisen denne posisjonen. Når vi også vet at sosiale medier inngår som en del av digitalsatsningen for avisene lover dette godt for en bred valgkampdekning, sier MBLs administrerende direktør Randi S. Øgrey.

LES FUNNENE FRA FOLKEVALGTBAROMETERET 2015 HER