Lokalradio må sikres bærekraftige vilkår

(Oslo 16.01.15) I en fersk høringsuttalelse til Kulturdepartementet i forbindelse med digitaliseringen på radiofeltet fremmer MBL følgende fire hovedpunkter:

• Lokalradiostasjoner må sikres plass i det utbygde DAB-nettet til en kostnad de kan leve med.

• Lokalradiostasjoner som ønsker å fortsette å sende på FM-båndet bør i en overgangsperiode ha anledning til det.

• Det bør legges til rette for utbygging av lokale DAB-nett for de som ønsker det.

• Det bør vurderes statlige tilskuddsordninger for å sikre lokale sendinger i DAB-nettet med minst like god dekning som i dag på FM-nettet.

MBLs høringsuttalelse her