Avisdistribusjonen sikret på lørdager

Regjeringen foreslår å avvikle omdelingen av post på lørdager, men lørdagsavisene vil fortsatt bli distribuert. -Vi har stor respekt for at lørdagsavisen er ferskvare og vil sikre at Posten står for lørdagsdistribusjon av aviser på steder der det ikke er egne avisbud, sier statsråden sier statsråd Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Lovforslaget ble lagt fram i statsråd 24. april. –Samferdselsministeren har sett hvor viktig lørdagen er for mediehusene, sier MBLs fagsjef for næringspolitikk Bjørn Wisted. -Lørdag er for mange ukens viktigste avisdag, og selv om digital distribusjon og lesing øker, utgjør fortsatt papiravisene den økonomiske ryggraden i mediehusenes virksomhet. Derfor har det vært avgjørende viktig for bransjen at lørdagsomdeling opprettholdes over hele landet, sier Wisted.

Se regjeringens pressemelding:

Les MBLs høringsbrev:

Omtale i Journalisten: