Lørdagsomdelingen er på langt nær god nok

(Oslo 08.12.16) Mandag denne uka møtte MBL nok en gang samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om lørdagsomdeling. Denne gang deltok også Kvikkas og Norpost i møtet. Temaene for møtet var status for leveringskvalitet og videre arbeid. 

MBLs styreleder Tove Nedreberg var tydelig på at dagens leveringskvalitet på langt nær er god nok, og viste til en lang rekke eksempler. Hun pekte også på MBLs ni forslag til forbedringer.

På møtet understreket statsråden at han forventer at Kvikkas leverer i henhold til avtalen, det vil si at alle avisene skal være omdelt innen 17:00 på lørdag, og han vil ha enda et møte om dette med partene før jul. 

Prosjekt lørdag arbeider videre, blant annet med å finne en god løsning på områder og adresser hvor det er uenighet om hvem som skal ha ansvar for omdeling. Her er det håp om å komme til enighet med Kvikkas. Omdeling til postbokser lokalisert i post i butikk er et annet område det arbeides med, hvor en løsning snart er på plass.

Situasjonen for lørdagsomdeling, og distribusjon generelt, var også på agendaen da MBLs hovedstyre hadde møte 7. desember.

MBLs forbedringsforslag:

1

Kunnskapsoverføring

2

Områder/adresser ingen dekker

3

Rapportering til avisene om avvik

4

System for etterlevering av aviser som ikke leveres lørdag

5

Mekanisme for i avtaleperioden håndtere adresser ingen parter dekker

6

Håndtering av sesongvariasjoner

7

Levering til postbokser/post i butikk (PiB)

8

Støtte til eventuell utvidelse av bransjens egen nett

9

Støtte til eventuell dagdistribusjon som opprettes av bransjens aktører