Mediepolitikk er også demokratipolitikk

Oslo 01.11.17) Under tirsdagens statsbudsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen viste MBL til Mediemangfoldsutvalget som sa at «I dagens og de nærmeste årenes situasjon er ikke mediepolitikk bare mediepolitikk, men demokrati- og mediepolitikk.» MBL advarte mot å kutte i mediestøtten, slik regjeringen har foreslått, og ba dessuten om inflasjonsjustering og at forslaget om innovasjonspott på syv mill. opprettholdes. 

Her får MBL støtte fra både KrF, Venstre og AP -Vi vil stoppe hele kuttet, og plusser på fem millioner. Men vi vil gjerne beholde de sju millionene regjeringen foreslo til en egen innovasjonspott, sier Kristelig Folkepartis mediepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold til Dagsavisen.
Se også Dagbladet om støtte fra Venstre, AP og Krf, SP, Rødt og SV.
MBL ba videre komiteen medvirke til at et tidsavgrenset fritak for arbeidsgiveravgift for nyhets- og aktualitetsmedier blir utredet, og at eksisterende mva-fritak for elektroniske nyhetstjenester justeres, slik at alle nyhets- og aktualitetsmedier og salg av enkeltartikler omfattes.
MBL og de andre presseorganisasjonene NR, NJ, LLA og Fagpressen leverte et felles notat til komiteen.