Se mediedebattene fra Arendalsuka

Presseorganisasjonene var til stede under årets Arendalsuke. I egen Mediebåt utenfor Madam Reiersen var det innlegg og debatter torsdag 13. og fredag 14. august som omfattet lokalavisen og demokratiet, utfordringer knyttet til nett og ny straffelovgivning, ansattes ytringsfrihet og ikke minst Pressens faglige utvalg - spesial. 


Foruten Mediebedriftenes Landsforening står Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Landslaget for Lokalaviser og Fagpressen bak initiativet.

Dette var mediedebattene under Arendalsuka

HVEM BRYR SEG?

Lokalavisene er viktige for lokalt politisk arbeid, men når de frem til unge? Hvilke kanaler bruker ungdommen når de deltar i samfunnsdebatten? Engasjerte unge, ungdomspolitikere og redaktører diskuterer.

Debattleder: Veslemøy Østrem, avdelingsleder politikk og økonomi Aftenposten

PRESSENS FAGLIGE UTVALG-SPESIAL

Bli med på generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrums presseetiske test og se om du kunne vært en god redaktør.

HVEM TAR ANSVAR PÅ NETTET?

I trykte medier og kringkasting har redaktøren ansvaret for alt som publiseres, uansett om han eller hun har vært involvert. På nettet finnes ikke noe slikt ansvar, heller ikke når den nye straffeloven trer i kraft. Trenger vi en egen medieansvarslov?  Og på hvilken måte tar redaktørene ansvar for innholdet på nettet, uavhengig av det objektive, juridiske ansvaret?

Møteleder: Stål Talsnes, journalist TV2

 

Fredag Kl 14.00-15.30 

HOLD KJEFT OG VÆR LOJAL- ELLER?!

Har offentlig ansatte i Agder-fylkene reell ytringsfrihet? Presentasjon av ferske stikkprøver av hvorvidt munnkurv og lojalitetskrav overskygger kommunalt ansattes ytringsfrihet i Agder-kommunene.

Møteleder: Liv Ekeberg, journalist i Agderposten