Riktig å oppheve medieerskapsloven

(30.09.2015) På forsommeren sendte Kulturdepartementet på høring forslag om å oppheve medieeierskapsloven.
-MBL har lenge ment at kontroll med fusjoner og oppkjøp i mediesektoren bør ivaretas gjennom konkurranseloven. 

I vårt høringssvar ber vi dessuten om at de strukturelle omveltninger i bransjen tas i betraktning ved markedsavgrensninger. Vi støtter også forslaget om å opprette en klagenemnd fremfor å beholde konkurranselovens §21, som legger klageadgangen til Kongen i statsråd, sier fagsjef Bjørn Wisted i Mediebedriftenes Landsforening