Sikrer lørdagsombæring

(04.06.15) Transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling i forbindelse med Postloven ble klar 2. juni. –Stortinget gir en klar bestilling og ønsker en åpning som sikrer distribusjon av papiraviser over hele landet på lørdager, sier Gunnar Kvassheim (bildet) som leder postutvalget i MBL foruten å være ansvarlig redaktør i Dalane Tidende. 

-Dette er i samsvar med hva regjeringen la frem da de la frem Postloven. Politisk ledelse i samferdselsdepartementet har vært gode medspillere i denne saken, sier han og lover at postutvalget vil følge saken nøye helt til den er på plass.

Dette står om lørdagsombæring av aviser i den ferske komiteinnstillingen:

Komiteen er opptatt av å videreføre lørdagsombæring av aviser der det ikke eksisterer et alternativt avisbudnett, og forventer at det blir etablert en løsning som sikrer papiraviser på lørdager i hele landet. Komiteen har merket seg at en slik løsning er kostnadsregnet til mellom 50 og 120 mill. kroner.

Les: Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om lov om posttjenester (postloven) Innst. 314 L