Forenklet skattefritak for fri avis

(Oslo 15.05.18) Regjeringen annonserte i revidert nasjonalbudsjett at den vil forenkle skattefritaket for fri avis i arbeidsforhold. 

 

Finansdepartementet skal innføre en ny regel om skattefritaket i forskrift til skatteloven. Ansatte som har behov for en eller flere aviser eller nyhetstjenester på grunn av sitt arbeid, skal etter denne regelen kunne få disse dekket skattefritt av arbeidsgiver. Vilkåret om at den ansatte må ha privat abonnement på dagsavis oppheves.