Regler for telefonsalg må ta mediepolitiske hensyn

(Oslo 09.10.15) Det vil ha svært negative konsekvenser for mediebedrifter som selger abonnement om adgangen til å kontakte eksisterende kunder per telefon gjøres avhengig av uttrykkelig anmodning. Det skriver MBL i nylig sendt høringsuttalelse om forslag til endringer i reglene for telefonsalg

MBL viser til betydningen av å kunne kontakte eksisterende kunder, og ber om at forslagene sees i sammenheng med regjeringens mediepolitikk. 
-MBL kommer til å ta dette opp med Familie- og kulturkomiteen, som skal behandle saken, sier fagsjef Bjørn Wisted (bildet).