Danmarks nye regjering vil endre Danmarks radio

(Oslo 01.12.16) Den nye trepartiregjeringen i Danmark vil stramme inn vilkårene for Danmarks radio. I den ferske regjeringserklæringen fremgår tydelig ønske om at Danmarks radio fokuserer sterkere på innhold som ikke er i konkurranse med kommersielle medier.

Fra regjeringserklæringen kap 24 om allmennkringkasting:

"Medier

DR varetager opgaver, som er en kulturbærende del af det danske samfund. Men der er behov for i højere grad at målrette DR’s produktion til mere grundlæggende public ser­vice for at fokusere stærkere på produkter, der ikke udbydes af kommercielle udbydere samt for at reducere antallet af kanaler.

Den nugældende mediepolitiske aftale udløber ved udgangen af 2018. Regeringen vil fremlægge et konkret forslag til fokusering af DR og en nedsættelse af licensen.

Privatisering af TV2

Regeringen ønsker at privatisere TV2. Forberedelse af en privatisering af TV2 vil blive påbegyndt i 2017, så privatiseringen kan ske, efter den nuværende mediepolitiske aftale for 2015-2018 udløber. Regeringen vil sikre, at der fortsat er et bredt udbud af public service-indhold efter en privatisering af TV2."