Budsjettforliket: Reverserte pressestøttekutt og åpner for utvidelse av momsfritak

(Oslo 05.12.16) -Budsjettforliket i helgen var både gledelig og viktig for mediebransjen, sier styreleder i MBL, Tove Nedreberg. Pressestøtten opprettholdes på 2016-nivå, noe som innebærer at 10 mill. kr tilbakeføres i forhold til regjeringens forslag. Stortinget ber regjeringen vurdere utvidelse av momsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk.

–Det er god grunn til å takke forhandlerne i Venstre og Kristelig Folkeparti for å ha forstått den krevende situasjonen mediebransjen er i, og for at de vil fortsette moderniseringen av mediepolitikken gjennom utvidelse av momsfritak i tråd med nåtidens mediebruk, sier Nedreberg.

Også nynorsksatsingen i mediene får et løft gjennom budsjettforliket. Det blir økt støtte til både Nynorsk pressekontor (0,5 mill. kr) og Nynorsk avissenter (0,5 mill. kr).

Utvidelse av momsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk har Stortinget bedt regjeringen komme tilbake til i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2017.