Det digitale mva-fritaket må utvides

(Oslo 22.05.17) MBL deltok sammen med Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Fagpressen under Finanskomiteens høring om Revidert nasjonalbudsjett 2017 med et felles budskap om det digitale mva-fritaket: 

1. Mva-fritaket må gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier. Dette innebærer at medier som dekker få stoffområder, men som dekker disse i dybden, også må omfattes.

2. Mva-fritaket må gjelde for salg av enkeltartikler.

Les også presseorganisasjonenes felles brev til finanskomiteen.