Regjeringen vil ha kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo

(Oslo 16.12.16) Kulturminister Linda Hofstad Helleland la i dag fram stortingsmeldingen "Kommersiell allmennkringkasting". I meldingen legger regjeringen opp til kompensasjon til én aktør som skal videreføre kommersiell allmennkringkasting på kort sikt.

- Kommersiell allmennkringkasting er en viktig del av det norske mediemangfoldet. Det er nødvendig å finne en god balanse i virkemiddelbruken, som tar hensyn til endringer i marked, teknologi og konkurranseflater, slik at mangfoldet ikke svekkes. En eventuell kompensasjon for kommersiell allmennkringkasting må ses i sammenheng med hva som lar seg finansiere kommersielt, for eksempel tilbud til barn, minoriteter og så videre, sier Tove Nedreberg, styreleder i MBL.

Slik vil regjeringen utforme den statlige støtten til en kommersiell allmennkringkaster:

  • Regjeringen vil gi kompensasjon til én kommersiell allmennkringkaster, med et avtaleomfang på 5 år.
  • Støtten er opp mot 15 millioner euro i året, eller rundt 135 millioner kroner.
  • Iverksettelse fra 2018.
  • Den som får konsesjonen må forplikte seg blant annet til hovedkontor utenfor Oslo, daglige nyhetssendinger, 50 prosent norsk innhold, satse på norsk film og dama samt norskspråklige programmer for barn og unge.
  • Det stilles krav til lineær og ikke-lineær distribusjon

LES MELDINGEN HER