Kritisk til forslag om ny åndsverkslov

(Oslo 08.09.16) -Forslaget til ny åndsverklov innebærer en dramatisk forringelse av utgivers og andres mulighet til å satse på produksjon av norsk innhold og slik bidra til ny produksjon av åndsverk. Det vil hemme mulighetene til å skape og beholde arbeidsplasser i bransjen. Dermed vil det også bli vanskeligere å oppfylle regjeringens mål om å stimulere til vekst og entreprenørskap og styrke rammebetingelsene for næringen, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

MBL ber derfor departementet om å konsekvensutrede forslagene og så gjennomføre ny høring.

-Når departementet foreslår en rekke endringer for å styrke den originære opphaveren på bekostning av rettighetserververen, må dette bero på et feilaktig bilde av den reelle markedssituasjonen, styrkeforholdet mellom partene og manglende innsyn i de konsekvenser forslaget vil ha for mediebransjen, sier Øgrey.

MBLs høringsuttalelse peker på at forslagene klart vil forverre betingelsene for mediebedrifter som utgir opphavsrettslig beskyttet materiale. Det gjelder særlig forslagene om ny tolknings- og bevisbyrderegel, som i praksis vil gi opphaveren medhold i alle tvister der det er tvil eller uklarhet rundt rettighetsovergangen; forslaget om rett til å kreve tilbakeført rettigheter som ikke er utnyttet innen tre år og endringen i prinsippet om overgang av rettighet i ansettelsesforhold.

-Sammen med nye og strammere regler om straff og erstatning, vil dette medføre en uakseptabel innsnevring i medienes muligheter, og gi vesentlig forringede og mer usikre rammebetingelser på området. For å legge til rette for å stimulere til produksjon av norsk innhold må flere av forslagene endres, sier Øgrey.

MBL har bedt om møte med kulturminister Helleland.

MBLs høringsuttalelse kan du lese her.