Lørdagsdistribusjon: forbedringstiltak drøftet med samferdselsminister Solvik-Olsen

(Oslo 18.11.16) -Vi hadde i dag et konstruktivt møte med samferdselsminister Solvik-Olsen, hvor han var tydelig på at Kvikkas skal levere i henhold til avtalen departementet har inngått, sier Tove Nedreberg, styreleder i MBL. 

I møtet la MBL frem dokumentasjon om hvordan det har gått med omdeling gjennom Kvikkas de siste to lørdagene. På forhånd var det sendt til Samferdselsdepartementet ni forslag til tiltak for å øke leveringsgrad og –kvalitet.

Under møtet ble særlig tre tiltak drøftet:

Kunnskapsoverføring fra Posten

Erfaringene fra to lørdager viser at det er et tydelig behov for bedre kunnskap om rutene/ adressene/mottakerne blant Kvikkas' bud. Posten leverte aviser hver lørdag frem til Kvikkas overtok, og postbudenes kunnskap ville gjort Kvikkas' bud i stand til å gjøre en langt bedre jobb.

Rapportering til avisene om avvik

Avisene får i dag ikke avviksrapportering fra Kvikkas.

Plan for håndtering av sesongvariasjoner

En stor andel abonnenter melder adresseendring i ferier. Første ferie er julen. Dette må det planlegges for.

Samferdselsministeren Solvik-Olsen konstaterte at avviksrapportering skal avisene få. Øvrige forbedringstiltak kommer departementet tilbake på.

-Det er bra at samferdselsministeren sier at Kvikkas skal levere etter avtalen, men vi er bekymret for morgendagens omdeling, sier Nedreberg. –Det er viktig at tiltak settes inn raskt hos Kvikkas slik at abonnentene får avisen. Bransjen selv har lagt ned betydelig innsats for å finne løsninger, sier MBLs styreleder.

Her er de ni forbedringstiltakene MBL har foreslått overfor departementet:

  1. 1.       Kunnskapsoverføring

Erfaringene fra to lørdager viser at det er et tydelig behov for bedre kunnskap om rutene/ adressene/mottakerne blant Kvikkas' bud. Posten leverte aviser hver lørdag frem til Kvikkas overtok, og postbudenes kunnskap ville gjort Kvikkas' bud i stand til å gjøre en langt bedre jobb.

  1. 2.       Områder/adresser ingen dekker

Det er fremdeles områder/adresser som verken bransjen selv eller Kvikkas dekker. Det må avklares hvordan disse områdene/adressene kan dekkes.

  1. 3.       Rapportering til avisene om avvik

Avisene får i dag ikke avviksrapportering fra Kvikkas.

  1. 4.       System for etterlevering av aviser som ikke leveres lørdag

Kvikkas må så snart som mulig etablere et system for å sikre at aviser som ikke blir levert lørdag etterleveres første mulige dag.

  1. 5.       Mekanisme for i avtaleperioden å kunne håndtere adresser ingen parter dekker

Det vil i avtaleperioden være adresser som faller utenfor områdene som dekkes av Kvikkas og bransjen selv. Det kan dreie seg om nye abonnenter, nye boligområder og lignende.

  1. 6.       Håndtering av sesongvariasjoner

En stor andel abonnenter melder adresseendring i ferier. Spesielt i påsken og sommerferien. Kvikkas må ha systemer som håndterer dette.

  1. 7.       Levering til postbokser/post i butikk (PIB)

Bransjen er i dialog med Posten om å kunne levere til postbokser/post i butikk (PIB).

  1. 8.       Støtte til eventuell utvidelse av bransjens egen nett

Deler av de adressene som ikke dekkes av verken Kvikkas eller bransjen selv kan dekkes dersom det gis samme støtte som avtalen gir Kvikkas per distribuert eksemplar.

  1. 9.       Støtte til eventuell dagdistribusjon som opprettes av bransjens aktører

Store deler av opplaget på 17.500 aviser som med dagens løsninger ikke når frem til bransjens morgendistribusjon kan omdeles ved dagdistribusjon, dersom det gis samme støtte som avtalen gir Kvikkas per distribuert eksemplar.