Lørdagsomdeling: MBL krever handling

(Oslo 21.12.16) MBL har i dag vært i møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Kvikkas deltok også i dette møtet. – Vi presenterte tall som viser at kvaliteten er alt for dårlig. Bransjen krever at dette løses raskt, sier styreleder i MBL Tove Nedreberg (bildet). 

For flere aviser viser bransjens egne undersøkelser at så mye som mellom 13 og 24 prosent ikke mottar lørdagsavisen i områdene som Kvikkas dekker. Dette står i sterk kontrast til leveringsgraden som Kvikkas rapporterer.  – Samferdselsministeren vil derfor ha en grundig gjennomgang av bransjens og Kvikkas sine tall, og det skal vi selvsagt bidra til, sier Nedreberg.

I tillegg til mangelfull levering har mediehusene også pådratt seg betydelige merkostnader siden Kvikkas startet opp 5. november, noe som er med på å gjøre bildet ytterligere alvorlig. Dette ble også presentert for samferdselsministeren.