Positiv til ny innovasjonsordning

(Oslo 19.04.18) MBL støtter regjeringens forslag til innovasjonsordning i en fersk høringsuttalelse, og fremhever at ordningen bør skaleres opp med mer penger for å forsterke virkningen. I høringsuttalelsen legges også vekt på at ordningen bør forbeholdes medier som omfattes av PFU og følger Vær Varsom-plakaten, og at det er viktig at tildelingsutvalget har god mediekompetanse.

-Det er positivt med en ordning som kan underbygger innovasjonen og bidra til å forsterke den digitale utviklingen i de minste mediehusene. Syv millioner er en start, men vi håper på ytterligere midler inn i ordningen, sier adm dir Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

En innovasjonsordning var et av punktene i Mediemangfoldutvalgets anbefaling.

Les høringsuttalelsen