Redusert postomdeling alvorlig for avisene

(Oslo 12. 04.18) -Det vil ha store negative konsekvenser for abonnenter i distriktene og avisenes økonomi dersom forslaget fra departementet gjennomføres uten at det også iverksettes kompenserende tiltak, sier fagsjef Bjørn Wisted i MBL.

MBL leverte fredag 6. april høringsuttalelse om forslag til endring av postloven, der Samferdselsdepartementet ønsker at Posten fra 2020 skal kunne ha omdeling 2,5 dager per uke mot dagens fem dager

Høringsuttalelsen oppsummeres slik:

  • Mediemangfoldsutvalget fremhever at risikoen og kostnadene for samfunnet vil bli uakseptable dersom journalistikken skulle bli vesentlig svekket. Derfor må forslagenes negative konsekvenser for avisene møtes med tiltak.
  • Husstander med nær 400.000 personer får avis omdelt med Posten hver dag mandag til fredag basert på siste tilgjengelige tall fra Posten.
  • Det vil ha store negative konsekvenser for abonnenter i distriktene og avisenes økonomi dersom forslagene gjennomføres uten at det også iverksettes kompenserende tiltak for avisdistribusjon der hvor bransjen ikke har egen distribusjon.
  • I lys av infrastrukturkravet i grunnlovens § 100 må Samferdselsdepartementet sørge for at avisenes mulighet til å nå frem til abonnenter over hele landet opprettholdes.

Det er ventet at departementet legger et forslag frem for Stortinget til høsten.