Stortingsflertall: få orden på lørdagsomdeling

(Oslo 30.11.16) -Lørdagsavisa skal leveres som ferskvare. Stortingets forutsetning til lørdagsombæring er ikke innfridd, sa Hans Fredrik Grøvan(bildet) fra Krf da postmeldingen ble behandlet i Stortinget i går. Etter at distribusjonsselskapet Kvikkas overtok lørdagsdistribusjonen av aviser i deler av landet, har klagene strømmet inn. Kvikkas hevder at det nå "bare" er tre prosent som ikke har fått avisa i postkassa, mens tall fra enkeltaviser og mediekonsernene viser langt høyere og helt uakseptabelt leveringsavvik. 

Et flertall på Stortinget mener nå at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) må ta ansvaret for problemene med levering av lørdagsaviser og sørge for å rydde opp.

-Nå må statsråden få distribusjonen av lørdagsaviser på plass og ikke skyve ansvaret over på andre, sier Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson for KrF, til Klassekampen.

Tirsdag debatterte Stortinget meldingen "Postsektoren i endring", og store deler av debatten dreide seg om lørdagsomdeling. Samferdselsminister Solvik-Olsen fikk klar beskjed om at dagens situasjon ikke er tilfredsstillende. 

I debatten gikk både A, KrF, V og Sp hardt ut mot departementet og manglende leveringskvalitet.

Et sentralt punkt i meldingen som ble behandlet var forslaget om å gå fra to til en brevstrøm. Et samlet vedtak, som altså også ble støttet av H og Frp, sier at "Stortinget ber regjeringen finne gode alternative løsninger for sending av biologiske preparater, medisiner, aviser og forhåndsstemmer før én brevstrøm blir iverksatt. Stortinget orienteres om dette arbeidet i revidert budsjett 2017 og statsbudsjettet for 2018." Dette vedtaket er viktig for avisene, siden det pålegger departementet å ivareta avisenes behov. 

I komiteinnstillingen viser en samlet komite til at lørdagsomdelingsproblemene må løses:

"Komiteen viser til at Stortinget 15. juni 2015 vedtok ny lov om posttjenester (postloven). Loven trådte i kraft 1. januar 2016. Postloven innebærer blant annet at utleveringsfrekvensen er redusert fra seks til fem dager i uken. Komiteen viser til at dette grepet ble iverksatt for å unngå at offentlige kjøp av ulønnsomme posttjenester skulle øke dramatisk i årene fremover. Den største utfordringen med redusert utleveringsfrekvens var å finne en akseptabel løsning for avisombæring på lørdagene. Komiteen legger til grunn at det kommer på plass en god løsning for lørdagsavisene i tråd med føringene fra Stortinget ved behandlingen av denne saken."

MBL har i hele høst, sammen med bransjens distribusjonsselskaper gjennom Prosjekt lørdag, arbeidet for å finne gode løsninger. Vi har hatt tett kontakt med både departement og opposisjon siden Kvikkas overtok 5. november, og skal igjen møte Samferdselsdepartementet om leveringsavvik førstkommende mandag.