Telefonsalgforbud vil ramme mediebransjen hardt

(Oslo 05.01.17) Til våren skal Stortinget behandle et forslag fra Barne-likestillings og inkluderingsdepartementet som innebærer at mediehusene ikke lenger skal kunne drive telefonsalg overfor egne kunder med mindre kundene har bekreftet at de ønsker det. MBL mener forslaget er urovekkende.

-Tilsynelatende er det et tiltak mot useriøse telefonselgere, men i realiteten er dette et forbud mot at norske bedrifter kan kontakte kundene sine på telefon, sier fagsjef Bjørn Wisted i MBL.

MBL mener at Regjeringen nå straffer hele bransjer fordi noen få bedrifter har skapt irritasjon hos forbrukerne. –Klagenivået på telefonsalg er stabilt på et forholdsvis lavt nivå og vi ser ingen grunn til å innføre regler som ødelegger for aktører som det i svært liten grad klages på.

Det vil ha svært negative konsekvenser for mediebedrifter som selger abonnement om adgangen til å kontakte egne kunder per telefon gjøres avhengig av uttrykkelig anmodning, sier han. MBL har også merket seg at forbrukerne ifølge SIFO undersøkelse i stor grad er positive eller nøytrale til å bli oppringt av noen de har et kundeforhold til.

-Det er nødvendig med rammer som gir mediene gode utviklingsmuligheter, slik at mediene kan oppnå et godt og solid økonomisk fundament for sin virksomhet. Dersom politikerne går inn for å svekke mulighetene for abonnementsrettet arbeid, vil det gå ut over inntektene og dermed også journalistikken. Derfor bør myndighetene være varsomme med reguleringer som fratar mediene et nødvendig redskap til å opprettholde og helst øke abonnement og annonseinntekter, sier Wisted.