Venstre og KrF redder mediestøtten og utvider digital nullmoms

(Oslo 23.11.17) I budsjettavtalen med regjeringen har Venstre og KrF fått gjennomslag for å reversere det foreslåtte kuttet i produksjonstilskuddet på 25,7 mill. kr. Avtalen innebærer også at regjeringens forslag på syv mill. kr til innovasjonstiltak opprettholdes. 

Det ble også enighet om å utvide det digitale mva-fritaket: «Stortinget ber regjeringen utrede utvidelse av merverdiavgiftsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk, herunder betydningen for uavhengige journalister, og legge dette frem i RNB 2018.»

Dessuten er tilskudd til bredbåndsutbygging økt med 80 mill. kr i forhold til regjeringens forslag. Bransjeorganisasjonene har samarbeidet om felles innspill til partiene.

–Vi er glad for at Venstre og KrF har prioritert disse sakene. Dette er et godt resultat for bransjen. Nå ser vi frem til at regjeringen viderefører utvidelse av digitalmomsen, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.