WAN-IFRAS president innledet under seminar på Stortinget

Thomas Brunegård, som både er president i WAN-IFRA og styreleder i Stampen Group innledet mandag 16.februar om pressefrihet og WAN-IFRAs prosjekter på et heldagsseminar i forbindelse med stortingsmeldingen om menneskerettigheter.

Seminaret kom i stand på initiativ fra Trine Skei Grande (V), som er saksordfører for meldingen. Som kjent stilte både MBL, NR og NP under stortingshøring i forrige uke og opplevde betydelig interesse fra politisk hold for å styrke innsatsen for pressefrihet, ytringsfrihet og utvikling av medieledere globalt.