Demokrati i praksis med Avis i Skolen

I den ferske strategien for ungdomstrinnet innføres 14 valgfag fra i høst og frem mot 2017. Demokrati i praksis er et av de nye fagene og Avis i skolen er klar med undervisningsmateriell til elevene. Valgfaget gir de beste muligheter til å koble elevene og læringen til deres egne valg og livsmuligheter – til deltakelse og relasjon til lokalpolitikk og storpolitikk. Ikke minst omhandler faget også medienes rolle og samfunnsoppdrag.

Det nye valgfaget demokrati i praksis treffer selve hovedformålet til Avis i skolen som arbeider for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt, med fokus på å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.

I 2010 viste et nedslående forskningsresultat fra 2010 at lærerne snakker lite om demokrati i undervisningen og at det ikke inngår som fag i lærerstudiene (Heidi Biseth, stipendiat ved Høgskolen i Oslo).

Forskningen hennes viste en utbredt holdning om at man ikke trenger å snakke om hva demokrati betyr i praksis på en offentlig finansiert skole i et demokratisk land. Videre at lærerne mangler redskaper til hvordan de kan undervise om demokrati i praksis, og hvordan de skal koble demokratiopplæring til for eksempel det flerkulturelle.

I NOU 2011:20, om Ungdom og makt og medvirkning, ledet av Trond Viggo Torgersen ble det foreslått å ha demokratifag i skolen. Dette utvalget foreslo også at digital medborgerkompetanse blir en integrert del i demokratiopplæringen.

I høst har 90 000 skoleelever arbeidet med valg og demokrati som tema gjennom Avis i skolens valghefter, noe som viser at både samfunnsfaglærere og en del norsklærere er opptatt av temaet demokrati når det foreligger ferdig undervisningsmateriell. Foreløpig har ikke Avis i skolen oversikt i hvilket omfang skolene har satt opp det nye valgfaget, men har trykket opp nytt opplag av ungdomsskoleheftet fra 2011.