MBL best i NHOs medlemstest

-Lite kan slå gleden ved å ha fornøyde medlemmer, sier MBLs adm dir Randi S. Øgrey (bildet) i en kommentar til NHOs medlemsundersøkelse hvor nettopp MBL scorer høyest.

Over halvparten av MBLs medlemmer (53 %) oppgir at de er i kontakt med landsforeningen på månedlig basis. I løpet av året er MBL i kontakt med 9 av 10 medlemmer.  60 % opplever at de har svært god kontakt med landsforeningen, og antallet svært fornøyde medlemmer har en økning fra i fjor. Blant de medlemmene som har benyttet seg av juridisk rådgivning er tilfredsheten svært høy.

82 % oppgir at de er tilfreds med medlemskapet i landsforeningen (det vil si at de har svart mellom 7-10 på 10-punktsskalaen), og ingen oppgir at de er misfornøyd med å være medlem av MBL.

For de minste bedriftene er det tydelig at landsforeningens arbeid med å påvirke rammebetingelser har størst påvirkning på denne gruppens tilfredshet med MBL.

For medlemsbedrifter med 10-49 ansatte er det arbeid med lønnsoppgjør som fremkommer som den viktigste driver for tilfredshet. Denne gruppen av medlemmer uttrykker at de er tilfreds med arbeidet knyttet til lønnsoppgjør og rådgivning vedrørende arbeidsgiverspørsmål.

For de største bedriftene (mer enn 50 ansatte) fremstår det viktigste forbedringsområdet å være knyttet til rådgivning vedrørende bransjeforhold.

 Medlemmene foreslår at MBL tilbyr enda flere møteplasser. -Selv om analysen vi har vært gjennom viser at våre konferanser og møteplasser er et område medlemmene er mest tilfreds med i dag, vil vi ta til oss dette hintet og blant annet tilrettelegge flere frokostmøter, sier Øgrey.

-Å gjøre medlemskapet mer tilpasset småbedrifters behov fremkommer også som et viktig forbedringstiltak, sier hun og presiserer at den gode medlemsundersøkelsen stimulerer til å stå på fremover.