Dårlig skjønn fra Medietilsynet

Medietilsynet har ilagt Svelviksposten et gebyr på 100 000 kroner for å ha publisert opptalte forhåndsstemmer ved lokalvalget i Svelvik kommune kl 19.38 (før stemmelokalene var stengt). Etter MBLs syn står ikke gebyrets størrelse i rimelig forhold verken til sakens alvorlighetsgrad eller tidligere praksis i andre saker 

Saken var tilgjengelig på nettet i 14 minutter og ble sett av 71 personer.
Svelviksposten har innrømmet forholdet og medgir at det var en glipp, men at saken ble fjernet så snart de oppdaget forholdet.

Avisen har totalt tre ansatte og hadde en samlet omsetning på 4,7 millioner i 2014. Etter MBLs syn står ikke gebyrets størrelse i rimelig forhold verken til sakens alvorlighetsgrad eller tidligere praksis i andre saker. 

Svelviksposten vil påklage vedtaket.  
NRK er forøvrig ilagt et gebyr på kr 600 000 for brudd på samme sperrefrist