Vil skape økt interaksjon og saklig dialog mellom leser og publisist

For et år siden lanserte Sindre Seppola og Gaute Kokkvoll ideen om «Demand the Source» på Tøyen Startup Summer Camp. Siden den gang har gutta hatt fullt fokus på å gjøre mediebrukere mer kildekritiske.

Demand the Source er en del av MBLs prosjekt Media Startup Society.

Demand the Source er en sosial plattform for kildekritikk på nettet. Gjennom en utvidelse til nettleser gir de lesere mulighet til å vurdere og stemme på troverdigheten av det de leser, når de leser det. -Vårt mål er å bygge et gratis referansepunkt basert på leseres ris og ros, for å bistå enhver leser i vurderingen av troverdigheten til en sak. Demand the Source er altså en plugin som advarer leserne når de kommer inn på nettsider andre har advart mot, sier Kokkvoll.

Hvorfor startet dere bedriften?

-Vi ble stadig mer oppmerksom på mengden feilinformasjon på nettet, spesielt i sosiale medier. Det fantes ikke en god løsning å dele tillit eller varsle om lite troverdige aktører på nett. Derfor ønsket vi å bygge et brukerbasert system som lar oss som lesere dele tillit og informasjon, og som hjelper andre lesere finne fram til de troverdige ressursene på nett. Dette i håp om å skape større verdi for kvalitet på internett og hindre spredningen av feilinformasjon.

Hva kan dere tilføre mediebransjen?

-Vi ønsker å hjelpe mediebransjen med å bygge tillit hos leserne og bidra til økt forståelse for kildekritikk. Ved å styrke lesernes muligheter for å kritisere det de leser og dele informasjon på en så strukturert måte at vi kan skape økt dialog og involvering av lesere. Ved å samarbeide kan vi i større grad få frem motsetninger og felt som bør undersøkes nærmere. Vi mener vi kan skape økt interaksjon og saklig dialog mellom leser og publisist. Ved å strukturere tilbakemeldinger kan vi ikke bare gi nye parametere å måle kvalitet på, men vi kan bistå redaksjoner i å finne aktuelt stoff fra sine lesere.

Hvorfor skal «publikum» bruke deres tjeneste?
-Leserne er lei av uvettig bruk av kilder fra bloggere og “journalister” som fører til store informasjonsgap og dårligere samfunnsdebatt. Ved å bruke Demand The Source kan vi jobbe sammen om kildekritikken, dele troverdig informasjon, og ikke mist skape etterspørsel for kvalitetsjournalistikk. Sammen kan vi bygge et referansepunkt som skal hjelpe lesere vurdere hva som er troverdig på nettet.

Hva håper dere å få ut av Media Startup Society?

-Vi er svært fornøyd med samarbeidet i MSS. Vi har fått god hjelp av MBL og Media Startup Society, både til stands, eventer og stort utbytte av nettverk. Vi fikk god hjelp av Veslemøy Rysstad i MBL, som satt oss i kontakt med TV2 Skole. Siden i vinter har vi vært i Bergen ved flere anledninger, og fått samarbeide med elever og lærere på Nordahl Grieg VGS. Vi har også fått gode kontakter gjennom de arrangementene vi har vært på, og ikke minst de andre medlemmene i MSS. Vi håper selvfølgelig at den gode erfaringen vår vil fortsette, og at vi får muligheten til å samarbeide og hjelpe til for å få flere inn i nettverket!

Hva er målet for Demand the Source?

-Vårt mål er at kildekritikk skal være morsomt og engasjerende for enhver leser. Vi ønsker å bygge et menneskelig referansepunkt for at lesere selv skal kunne vurdere troverdigheten av det de leser på nettet. Videre er vi opptatt av å styrke journalistikkens rolle i samfunnet, bygge tillit og sette en ny dagsorden!

Er det behov for dere i mediebransjen?

-Tillitsundersøkelsen gjennomført av Trigger og TNS Gallup denne våren viser at leservaner ikke bare endres, men at leseres tillit til tradisjonelle aktører har en nedgående trend. Endringer i leservaner må tas hensyn til, og når alle er publisister gjelder det å være konkurransedyktig på nettet. Delingsøkonomien baserer seg på tillit, og uten tillit til lesere blir journalistikkens framtid usikker. Nettopp derfor skal vi gjennom samarbeid og leserinvolvering utvikle nye inntektsstrømmer som ikke kanibaliserer denne tilliten, men styrker den.

Hvordan er ideen deres unik?

-Vi mener vår tilnærming til kildekritikk er unik fordi vi tror at alle mennesker har kritisk sans, og at vårt virkelighetsbilde vokser når meninger utveksles og vi eksponeres for andre idéer.
I en tid hvor algoritmer og personifisering av informasjon blir normal, ønsker vi å bryte ekko-kamre for å få frem uenigheter og enigheter rundt temaer lesere engasjerer seg i. Kritisk tenking, samarbeid og kunnskap er kjernen av Demand the Source, og vi mener denne tilnærmingen sammen med full åpenhet rundt data og tredjeparter gjør oss konkurransedyktige over tid.