Fagutvalgets hederspris til Paul Olai-Olssen

Paul Olai-Olsen mottok nylig fagutvalgets pris - 2015 for programserien "Paul padler Nabolaget".

Prisen består av dipom og 30.000 kr til kompetansehevende tiltak. Juryen uttaler at Paul padler Nabolaget er gjennomført i musikkbruk, grafikk og stil. Serien viser oss både spennende steder og personer nær oss og her kan alle i nærområdet finne sitt sted. Paul har vært sentral i produksjonen og juryen ønsker å gi ham prisen for å ha laget svært god lokalt TV med seerpotensiale langt utover stedene han besøker.  

Blant de nominerte var også TVHaugaland "bak fasaden", TV8 " Industrien i Oslo", TV8 "matglede", TVVestfold "all of mee" og   TVTelemark med "Telemarks riviera".

-Hvert år produseres gode lokal-TV produksjoner takket være støttemidler fra Medietilsynet. Et eget fagutvalg gir Medietilsynet råd om hvilke produksjoner det bør satses på, sier medlem av fagutvalget Halvor Borse. Han har sittet i juryen sammen med resten av fagutvalget som består av Rune Kreutz leder, Heidi Roneid, Ragna Nordenborg og Erik Fagernes. Fagutvalget er oppnevnt av Medietilsynet og utgjør en del av "Tilskuddsordningen for lokalkringkastere".

Bildet: "Padler Paul" (til venstre) fikk nyllig overrakt prisen av medlem i fagutvalget, Halvor Borse.