Foreløpig rapport om aviser og betalingsordninger 3. kvartal

Det som må regnes som en ny trend er alle endringer i utgivelsefrekvens, skriver Sigurd Høst, professor II ved Høgskulen i Volda i en foreløpig rapport. De fleste endringene er reduksjoner til færre utgivelser per uke.

Her er Sigurd Høsts rapport fra 3. kvartal