Full seier for Rolfsen og kildevernet

(Oslo 20.11.15) Høyesterett konkluderte i dag enstemmig at PST brøt loven da de konfiskerte videomateriale fra filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen. Dommen slår fast at Rolfsen som filmskaper er beskyttet av kildevernet på samme måte som pressen.

- Rolfsens filmprosjekt er i kjernen av undersøkende journalistikk, hvor allmennheten har behov for kunnskap og innsyn. Et effektivt kildevern er helt avgjørende for at filmen skal gjennomføres, sa høyesterettsdommer Arne Ringnes.

Rolfsen tapte i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, men fikk sull seier i en enstemmig Høyesterett.